Disclaimer

Deze disclaimer van InterventieWijzer geldt voor haar website www.interventiewijzer.nl. Hierin geven wij aan hoe u de informatie op onze website mag gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de bepalingen in deze disclaimer.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per e-mail: info@interventiewijzer.nl

Gebruik van informatie

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis. Deze informatie bestaat onder andere uit tekst, publicaties, foto’s en video’s. U mag de informatie op onze website gebruiken. 

U mag de informatie op deze site niet misbruiken.

De intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht en merkrecht) van de informatie op deze website liggen bij het InterventieWijzer, of bij andere partijen die InterventieWijzer toestemming hebben gegeven om de informatie op de website van InterventieWijzer te plaatsen.

Inhoud van informatie

De informatie op deze website kan worden beschouwd als algemene informatie. InterventieWijzer streeft ernaar de website zo goed mogelijk up to date te houden, vrij te houden van mogelijke virussen e.d. en te zorgen voor de juistheid van de informatie. Het gebruik is voor eigen risico.

De website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Bijvoorbeeld door middel van een hyperlink. Dit betekent niet dat InterventieWijzer verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan.

Wijzigingen

InterventieWijzer kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen, verwijderen of opnieuw plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

Beschikbaarheid website

InterventieWijzer kan niet garanderen dat de website altijd en zonder storingen toegankelijk is. Ook kan InterventieWijzer de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik stellen en/ of verwijderen.

Aansprakelijkheid

Mocht ondanks de inspanning van InterventieWijzer de website of de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/ of onjuist zijn, of virussen bevatten, dan is InterventieWijzer daarvoor niet aansprakelijkheid en niet gehouden tot vergoeding van schade. Tevens aanvaardt InterventieWijzer geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ook sluit InterventieWijzer aansprakelijkheid uit voor schade indien de website of de inhoud wordt gewijzigd en/ of de website niet (geheel) beschikbaar is.

Geschillen

Op het gebruik van deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze disclaimer zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt deze voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Indien door de bevoegde rechter een (gedeelte) van deze disclaimer wordt vernietigd, blijft de rest van deze disclaimer geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling.