Hier vind je passende, evidence informed interventies voor jouw onderwijspraktijk. Via een slimme intake kom je snel bij mogelijke oplossingen voor uitdagingen op het gebied van het welbevinden van leerlingen en studenten, hun beroepsvoorbereiding, en overgangen binnen en tussen de onderwijssectoren. De meeste zijn direct toepasbaar en beogen effect ook op de langere termijn.

De interventiewijzer is een initiatief van twaalf afgestudeerde onderwijsprofessionals van de master Professioneel Meesterschap aan de Hogeschool van Amsterdam.

De interventiewijzer: dóór en vóór het onderwijs.